PAGE
TOP

สิ่งที่คุณต้องรู้

ดัชนี

1ข้อมูลการใช้ชีวิต

1-1ที่ต ิดต่อเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้ายและอุบัตติเหตุ

รถตำรวจ/รถพยาบาล

เบอร์โทรฉุกเฉิน (เพลิงไหม้ เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุและอื่น ๆ)
ตำรวจ ・・・・・・เบอร์ 110
รถดับเพลิงและรถพยาบาล・・・เบอร์ 119
ป้อมตํารวจ (KOBAN/โคบัง) : มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ สามารถปรึกษาเกี่ยวกับทำของหล่นหาย ถามเส้นทาง เด็กหลงทางหรือปัญหาอื่น ๆ ได้

โรงพยาบาล

1-2เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

หากป่วยหรือบาดเจ็บ ควรไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้คุณตามอาการของคุณ หากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก คุณจะต้องมีหนังสือส่งตัวผู้ป่วย

โทร. #7119 หรือ 045-232-7119
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาฉุกเฉิน (เปิด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี) (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  หากลังเลว่าควรไปโรงพยาบาล/คลินิกด้วยตัวเอง หรือควรโทรเรียกรถพยาบาลในกรณีที่ป่วยหรือบาดเจ็บกระทันหัน พยาบาลจะถามอาการของคุณ และให้คำแนะนำว่ามีความฉุกเฉินหรือความจำเป็นที่จะต้องไปรับการรักษามากแค่ไหน
 • หากต้องการล่ามที่โรงพยาบาล โปรดปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาล
 • ที่เลานจ์การแลกเปลี่ยนนานาชาตินากะกำลังแนะนำโรงพยาบาลและสถานรักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่มีบริการล่ามแปลภาษาด้วย

1-3การยื่นเรื่องที่ที่ทำการเขต

 • คุณจำเป็นต้องไปยื่นเรื่องที่ที่ทำการเขต เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ฯลฯ
 • เมื่อผ่านไปประมาณ 1 เดือนหลังจากคุณยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก คุณได้รับใบแจ้งมายนัมเบอร์ (ใบแจ้งหมายเลขประจำตัว) โปรดเก็บรักษาไว้อย่างดี เนื่องจากไม่สามารถออกใหม่ได้
 • หลังจากที่ได้รับใบแจ้งแล้ว คุณสามารถสมัครทำมายนัมเบอร์การ์ดจากสมาร์ทโฟนหรือทางวิธีการอื่น ๆ ได้

1-4เรื่องสถานภาพการพานตกและไซริวการ์ด (บัตรประจาตตวคนต่างด้าว)

 • มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพการพำนักและไซริวการ์ด (บัตรประจำตัวคนต่างด้าว) กันเถอะ อย่าลืมยื่นเรื่องเมื่อมีความจำเป็น
 • สถานภาพการพำนักบางประเภทไม่สามารถทำงานได้ เช่น “วีซ่านักศึกษา” หรือ “วีซ่าติดตามครอบครัว” ดังนั้น หากต้องการทำงาน คุณต้องได้รับ “การอนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพการพำนัก” ก่อน
 • โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นเพื่อทำการเปลี่ยนสถานภาพการพำนักหรือต่ออายุสถานภาพการพำนัก

ศูนย์ข้อมูลการพำนักชาวต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ

โทร. : 0570-013904เวลาทำการ : วันธรรมดา 8.30 น.-17.15 น.

1-5วิธีการเดินทาง (รถไฟ รถบัส รถยนต์ รถจักรยาน)

 • รถไฟ

  มีสายรถไฟ JR, รถไฟใต้ดินเทศบาลนครโยโกฮามะ, สายรถไฟมินาโตะมิไรและสายรถไฟเคคิวให้บริการในเขตนากะ
  คุณซื้อตั๋วด้วยเงินสดก็ได้ หรือใช้บัตร IC (Suica, PASMO ฯลฯ) ในการชำระค่าโดยสารก็ได้
 • รถบัส

  รถบัส

  รถบัสในเขตนากะ ให้ผู้โดยสาร “ขึ้นด้านหน้า ลงด้านหลัง” และจ่ายค่าโดยสารเมื่อขึ้นรถบัส โปรดขึ้นรถจากประดูด้านหน้าและลงรถจากประตูด้านหลัง
  สามารถใช้เหรียญ, ธนบัตร 1000 เยนและบัตร IC (Suica, PASMO ฯลฯ) ในการชำระเงินได้
 • รถยนต์ (ใบขับขี่)

  คุณต้องแลกใบขับขี่เพื่อขับรถในญี่ปุ่น
 • รถจักรยาน

  เมื่อซื้อรถจักรยานในญี่ปุ่น คุณจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันอาชญากรรม มาร่วมกันรักษากฏจราจรของรถจักรยานกันเถอะ

1-6เรื่องการใช้ชีวิตและสาธารณูปโภค

 • ในเขตเทศบาลนครโยโกฮามะมีที่พักอาศัยของเทศบาลนครและที่พักอาศัยที่เทศบาลนครและรัฐบาลกลางให้เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านบางส่วน
 • มีองค์กรที่จะช่วยคุณหาที่พักอาศัย
 • เมื่อจะเริ่มใช้น้ำประปา คุณจำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานประปาเทศบาลนครโยโกฮามะ
 • เมื่อจะเริ่มใช้ไฟฟ้า คุณจำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า และเมื่อจะเริ่มใช้ก๊าซ คุณจำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อบริษัทก๊าซ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้องได้
 • หากต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน ฯลฯ) คุณต้องทำสัญญากับบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เมื่อทำสัญญา คุณต้องใช้ใบแสดงตน (ไซริวการ์ด (บัตรประจำตัวคนต่างด้าว) หรือ มายนัมเบอร์การ์ด ฯลฯ)
 • เมื่อจะเลี้ยงสุนัข คุณต้องไปขึ้นทะเบียนที่ที่ทำการเขต
 • มีเว็บไซต์ที่ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเรื่องสำคัญเพื่อใช้ชีวิตอย่างสบายใจในญี่ปุ่น
เว็บไซต์พอร์ทัลสนับสนุนการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ

2ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว/ไต้ฝุ่น

2-1เรื่องแผ่นดินไหวและอุทกภตย-วาตภตย

 • มาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติกันเถอะ
  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนตก) เกิดขึ้นบ่อย
 • เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขอให้ปกป้องตัวเองก่อน
  (1) หมอบลง (2) ป้องกันศีรษะ (3) ไม่ขยับตัวจนกว่าจะหยุดสั่น

2-2การปฏิบัตติตนเมื่อเกิดภตยพิบัตติ สถานที่ที่หนีเข้าไปและสิ่งของที่ควรเอาไป

SAFETY TIPS APP
 • มีสถานที่ที่หนีเข้าไป(สถานที่หนีภตย) เมื่อเกิดภตยพิบัตติ โปรดตรวจสอบสถานที่หนีภัยของตัวเองไว้ล่วงหน้า
 • สถานที่หนีภัยกรณีแผ่นดินไหวและกรณีวาตภัยอุทกภัยมีความแตกต่างกัน
 • เทศบาลนครโยโกฮามะมีแอปพลิเคชั่นที่สะดวกสำหรับการป้องกันภัยพิบัติ (Safety tips)

2-3วิธีการติดต่อครอบครัวและเรื่องคบหากันกับเพื่อนบ้าน

 • โปรดตกลงกับครอบครัวไว้ล่วงหน้าว่าจะติดต่อกันอย่างไร (SNS หรือกระดานข้อความ) หรือจะไปเจอกันที่ไหนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 • โปรดพูดคุยกับเพื่อนบ้านในยามปกติไว้ก่อน และช่วยเหลือกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 • มาเข้าร่วมการฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติที่จัดขึ้นในชุมชนกันเถอะ

2-4คำแนะนำเรื่องการเตรียมของใช้สำรองเพื่อพร้อมรับภัยพิบัติและการเก็บข้อมูล

 • สิ่งสำคัญคือควรเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตลอดเวลา
 • ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติด้วยภาษาต่างประเทศ
เว็บไซต์ข้อมูลภัยพิบัติ YOKE