PAGE
TOP

Chào mừng đến với Quận Naka,
Thành phố Yokohama
Welcome to Yokohama Naka Ward
Tài liệu hướng dẫn về đời sống cho người nước
ngoài
Hướng dẫn thông tin về đời sống
Đầu tiên, xin hãy xem video này!

Trang web này cung cấp những thông tin cần thiết để bạn có thể yên tâm sinh sống và những địa điểm hỗ trợ.