PAGE
TOP

Những điều bạn phải làm

 • Tham gia bảo hiểm y tế
 • Tham gia bảo hiểm hưu trí
 • Đóng thuế
 • Phân loại rác
 • Tham gia bảo hiểm y tế
 • Tham gia bảo hiểm hưu trí
 • Đóng thuế
 • Phân loại rác
Mục lục

1Tham gia bảo hiểm y tế

Chi trả chi phí y tế
 • Khi sinh sống tại Nhật, bạn có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm y tế.Bằng cách tham gia bảo hiểm y tế, bạn có thể giảm chi phí y tế tự chi trả.
 • Có ba loại bảo hiểm y tế (“Bảo hiểm y tế”, “Chế độ y tế cho người trên 75 tuổi” và “Bảo hiểm y tế quốc dân”), bạn phải tham gia vào 1 trong 3 loại đó.Những ai không tham gia tại công ty thì có thể làm thủ tục tham gia tại Trụ sở hành chính quận.
 • Khi đến bệnh viện, hãy nhớ mang theo Thẻ bảo hiểm y tế.
 • Chế độ hỗ trợ chi phí y tế
  Với mục đích phòng ngừa, điều trị các bệnh đặc biệt, và mục đích tiến hành nâng cao phúc lợi cho người khuyết tật, nhà nước và tỉnh, thành phố (quận), phường, xã, v.v. có chế độ chi trả (hỗ trợ) một phần hoặc toàn bộ chi phí y tế mà bạn cần chi trả.
 • Chế độ chi phí y tế cao
  Nếu chi phí y tế tự chi trả phát sinh trong cùng một tháng (từ ngày mùng 1 đến cuối tháng) quá cao, sẽ có chế độ hoàn trả lại số tiền vượt quá số tiền trong mức quy định (Giới hạn số tiền tự chi trả).

2Tham gia Bảo hiểm hưu trí

Tham gia Bảo hiểm hưu trí Nenkin
 • Những người từ 20 tuổi đến 59 tuổi sống tại Nhật, kể cả là người Nhật Bản hay người nước ngoài đều phải tham gia “Bảo hiểm hưu trí quốc dân”.
 • Người nước ngoài tham gia “Bảo hiểm hưu trí quốc dân” khi về nước sẽ được rút tiền 1 lần từ khoản Bảo hiểm hưu trí đã nộp.

3Nộp thuế

Lương/Thuế
 • Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế.
 • Thuế bao gồm “Thuế quốc gia” nộp cho quốc gia và “Thuế địa phương (thuế thành phố, thuế tỉnh, v.v.)” nộp cho các quận, thành phố, v.v
 • Tiền thuế tính trên tiền lương bao gồm Thuế thu nhập (thuế quốc gia) và Thuế cư trú (thuế địa phương).

4Phân loại và đổ rác

Quy định đổ rác
Rác quá khổ